تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه

ایلنا: دولت با تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، از "صنایع تبدیلی و بسته بندی" به "صنعتی - تجاری" موافقت کرد.

تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه

دولت با تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، از "صنایع تبدیلی و بسته بندی" به "صنعتی - تجاری" موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه از "صنایع تبدیلی و بسته بندی" به "صنعتی - تجاری"، موضوع تصمیم نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ ۴۶۵۱۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ را تصویب کرد.

لینک کپی شد