صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند تایید شد

ایلنا: هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی…

صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند تایید شد

هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ را تأیید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۷ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ را تایید نمود.

هم‌چنین، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه های مصوب مطابق قانون تعیین میشود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

لینک کپی شد