ترامپ تروریست، با تحریم صالحی، علم را تحریم می‌کند

ایلنا: دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل نوشت: علی اکبر صالحی توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای را در ایران و جهان اسلام با شایستگی پیگیری می‌کند؛ ترامپ…

امیرعبداللهیان:

ترامپ تروریست، با تحریم صالحی، علم را تحریم می‌کند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل نوشت: علی اکبر صالحی توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای را در ایران و جهان اسلام با شایستگی پیگیری می‌کند؛ ترامپ تروریست، با تحریم وی، علم را تحریم می‌کند.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در حساب توئیتر خود نوشت: دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از بزرگترین دانشمندان هسته‌ای جهان است که توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای را در ایران و جهان اسلام با شایستگی پیگیری می‌کند. ترامپ تروریست، با تحریم وی، علم را تحریم می‌کند. بی‌تردید پیشرفت هسته‌ای ایران با قدرت ادامه می‌یابد.

لینک کپی شد