طرح «معامله قرن» حتی معامله لحظه و ثانیه هم نیست

ایلنا: سفیر ایران در فرانسه نوشت: طرح «معامله قرن» حتی معامله لحظه و ثانیه هم نیست.

بهرام قاسمی:

طرح «معامله قرن» حتی معامله لحظه و ثانیه هم نیست

سفیر ایران در فرانسه نوشت: طرح «معامله قرن» حتی معامله لحظه و ثانیه هم نیست.

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی در صفحه توییترش نوشت: «معامله قرن» حتی معامله لحظه و ثانیه هم نیست. جهان و تاریخ بشری از این گونه متوهمان نااهل و معاملات «هیچ» بسیار به خود دیده است. حاکمیت و پیروزی از آنِ ملت‌هاست.

لینک کپی شد