شورای نگهبان «طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» را تایید کرد

ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان از عدم مغایرت طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی خبر داد.

شورای نگهبان «طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» را تایید کرد

سخنگوی شورای نگهبان از عدم مغایرت طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.»

لینک کپی شد