درخواست وزارت امور خارجه ایران از دولت و پلیس فرانسه

ایلنا: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت و پلیس فرانسه خواست در مواجهه با تظاهرات صنفی و قانونی مردم خود از زور و خشونت استفاده نکند‏ .

درخواست وزارت امور خارجه ایران از دولت و پلیس فرانسه

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت و پلیس فرانسه خواست در مواجهه با تظاهرات صنفی و قانونی مردم خود از زور و خشونت استفاده نکند‏ .

به گزارش ایلنا، وزارت امورخارجه ایران در صفحه توئیتر رسمی خود نوشت : «دولت و پلیس ‎فرانسه را در مواجهه با " تظاهرات صنفی، قانونی، آرام و غیر مسلحانه مردم خود" به پرهیز از کاربرد زور و خشونت عریان و رعایت حقوق آنها فرا می خوانیم .»

لینک کپی شد