ایران خواستار خودداری پلیس فرانسه از خشونت شد

ایران خواستار خودداری پلیس فرانسه از خشونت شد

وزارت امور خارجه چهارشنبه‌شب در پیامی توئیتری خواستار خودداری دولت و پلیس فرانسه از اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزارت امور خارجه چهارشنبه‌شب در پیامی توئیتری خواستار خوددار دولت و پلیس فرانسه از اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان این کشور شد.

حساب رسمی وزارت امور خارجه کشورمان در توئیتر در پیامی دولت و پلیس فرانسه را "در مواجهه با «تظاهرات صنفی، قانونی، آرام و غیرمسلحانه مردم خود» به پرهیز از کاربرد زور و خشونت عریان و رعایت حقوق آنها فرا خواند.