ایالات متحده هرگز نتوانسته و نمی‌تواند ادای یک واسطه بی‌طرف را درآورد

ایلنا: وزیر خارجه تاکید کرد: آیا ماندلا هرگز می‌توانست ظهور دوباره بانتوستان ها (در دوران آپارتاید) را دهه‌ها بعد از آزادی آفریقای جنوبی تصور کند؟ معامله قرن بیشتر…

ظریف:

ایالات متحده هرگز نتوانسته و نمی‌تواند ادای یک واسطه بی‌طرف را درآورد

وزیر خارجه تاکید کرد: آیا ماندلا هرگز می‌توانست ظهور دوباره بانتوستان ها (در دوران آپارتاید) را دهه‌ها بعد از آزادی آفریقای جنوبی تصور کند؟ معامله قرن بیشتر شبیه شاهراهی به سوی جهنم است.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیتر خود نوشت:

آیا ماندلا هرگز می‌توانست ظهور دوباره بانتوستان ها (در دوران آپارتاید) را دهه‌ها بعد از آزادی آفریقای جنوبی تصور کند؟ " معامله قرن " بیشتر شبیه "شاهراهی به سوی جهنم" است. وقت آن رسیده که ما مسلمانان به این آگاهی برسیم که: ایالات متحده هرگز نتوانسته - و نمی‌تواند - حتی ادای یک واسطه بی طرف را در بیاورد.

لینک کپی شد