آژانس امنیت پرواز اروپا، ضرورت خودداری از عدم پرواز در آسمان ایران را لغو کرد

ایلنا: آژانس امنیت پرواز اروپا، ضرورت خودداری از عدم پرواز در آسمان ایران را لغو کرد.

آژانس امنیت پرواز اروپا، ضرورت خودداری از عدم پرواز در آسمان ایران را لغو کرد

آژانس امنیت پرواز اروپا، ضرورت خودداری از عدم پرواز در آسمان ایران را لغو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی آژانس امنیت پرواز اروپا، «گروه ارزیابی ریسک امنیتی هوانوردی» این آژانس برای ارزیابی وضعیت امنیت پرواز در ایران و عراق تشکیل جلسه داده و در نهایت ضرورت خودداری  از پرواز در آسمان ایران و عراق را لغو کرده است. این آژانس هم چنین هشدار عدم پرواز در ارتفاع کمتر از ۲۵۰۰۰ پا در آسمان ایران راکماکان حفظ کرده است

لینک کپی شد