قانون منع ورود مسلمانان به آمریکا را لغو می‌کنم

ایلنا: برنی سندرز اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات قوانین مهاجرتی را تغییر خواهد داد.

برنی سندرز:

قانون منع ورود مسلمانان به آمریکا را لغو می‌کنم

برنی سندرز اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات قوانین مهاجرتی را تغییر خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نیوز ویک؛ «برنی سندرز» سناتور آمریکایی گفت: بعد از پیروزی در انتخابات قوانین مهاجرتی را که در راستای آسیب رساندن به مهاجران طراحی شده است تغییر می‌دهم. یکی از آن‌ها لغو فرمان ممنوعیت ورود مسلمان‌ها به آمریکا خواهد بود.

لینک کپی شد