انگلستان باید برای تقویت برجام تلاش کند

ایلنا: سفیر سابق انگلیس در تهران برجام را توافقی کارآمد دانست.

سفیر سابق انگلیس در ایران:

انگلستان باید برای تقویت برجام تلاش کند

سفیر سابق انگلیس در تهران برجام را توافقی کارآمد دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از نشنال، «ریچارد دالتون» سفیر سابق انگلیس در ایران  در مورد برجام گفت: این توافق بخشی از منافع امنیتی انگلیس است. برجام مفید است و کارایی داشته و یک عامل کلیدی برای حفظ اهداف ما در خاورمیانه است. انگلستان باید برای تقویت این توافق تلاش کند.

لینک کپی شد