ثبت ۱۳ پس لرزه در شیراز/وقوع ۸ زلزله بالای ۳ ریشتر

ثبت ۱۳ پس لرزه در خانه زنیان/وقوع ۸ زلزله بالای ۳ ریشتر

شیراز ـ بعد از زلزله ۵.۴ ریشتری که حوالی ساعت ۱۷ در استان فارس و در منطقه خانه زنیان رخ داد، ۱۳ پس لرزه در سایت زلزله نگاری کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، پس لرزه‌های زلزله بزرگ ۵.۴ ریشتری خانه زنیان فارس از ساعت ۱۷:۱۲ آغاز شد و نخستین پس لرزه با قدرت سه ریشتر در عمق پنج کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

در ساعت ۱۷:۲۵ دقیقه نیز زلزله دیگری به قدرت ۳.۱ ریشتر در خانه زنیان باز هم در عمق پنج کیلومتری زمین رخ داد.

در ساعات ۱۷:۲۹ و ۱۷:۵۵ دقیقه نیز دو زمین لرزه دیگر به ترتیب با قدرت ۲.۶ ریشتر و ۳.۵ ریشتر به ثبت رسید.

زلزله دیگری نیز در ساعت ۱۸:۳ دقیقه با قدرت ۳.۶ ریشتر در عمق شش کیلومتری زمین در خانه زنیان به وقوع پیوست.

بین ساعت ۱۸ تا ۱۹ دو زلزله دیگر نیز در این منطقه ثبت شده که قدرت آنها کمتر از سه ریشتر بوده اما با توجه به اینکه در عمق پنج کیلومتری زمین به وقوع پیوسته، در کانون زلزله احساس شده است.

از ساعت ۱۹:۱۱ دقیقه تا ۲۰:۷ دقیقه نیز با فواصل زمانی کوتاه، شش زلزله دیگر در خانه زنیان فارس به وقوع پیوست که قدرت آنها بین ۲.۶ تا ۳.۲ ریشتر بوده است.