بازداشت اعضای باندِ فحشا در یک هتل اصفهان

تعدادی از عاملان اصلی تشکیل یک مرکز فساد و فحشا در یکی از هتل‌های اصفهان بازداشت شدند. در این مرکز فحشا که با حضور گروهی از ثروتمندان فعال بوده است، بیش از ۴۰ زن و مرد حضور داشته‌اند.

خبرگزاری صدا و سیما: تعدادی از عاملان اصلی تشکیل یک مرکز فساد و فحشا در یکی از هتل‌های اصفهان بازداشت شدند.

در این مرکز فحشا که با حضور گروهی از ثروتمندان فعال بوده است، بیش از ۴۰ زن و مرد حضور داشته‌اند.