تبعید و شلاق برای عامل تعرض در مرکز تجاری

کارمند یکی از مراکز تجاری غرب تهران که در پارکینگ محل کارش به زن متاهلی تعرض کرده بود، به شلاق و تبعید محکوم شد.

روزنامه ایران: پسر جوان که با شکایت زن ۴۲ ساله‌ای پای میز محاکمه قرار گرفته بود در حالی از سوی قضات شعبه ۱۲ دادگاه کیفری مجرم شناخته شد که هر گونه ضرب و شتم و تهدید زن جوان را رد کرده و مدعی است شاکی به خواست خودش با او همراه شده است.

او به قضات گفت: «روز حادثه این زن برای استخدام در رستوران مجموعه تجاری به آنجا آمد و از من آدرسی را پرسید که راهنمایی اش کردم. یک ساعت بعد ناراحت و گریان پیش من آمد و گفت: قبولش نکرده‌اند او مدعی شد ۲۸ سال دارد و مجرد و تنها است و بشدت از نظر مالی در مضیقه است.

من هم که تنها بودم با او احساس همدردی کرده و به او پیشنهاد دوستی دادم. بعد به یکی از اتاقک‌های پارکینگ رفتیم و او با خواست خودش با من ارتباط برقرار کرد. اما ناگهان با رسیدن مأموران حراست داد و فریاد کرد و مدعی شد من با چاقو تهدیدش کرده و به او تعرض کرده‌ام. بعد هم فهمیدم ۴۲ ساله و متاهل است.»

قضات پس از بررسی اظهارات متهم و شاکی و بررسی شواهد و مدارک، پسر جوان را مجرم شناخته و او را به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید محکوم کردند.