اعضای باند تجاوز به عنف در گرگان دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای باند متجاوزان به عنف در گرگان خبر داد و گفت: اعضای این باند در پوشش مسافرکش دست به این اقدام مجرمانه می‌زدند و قربانیان را تهدید می‌کردند که در صورت شکایت، فیلم را در فضای مجازی پخش می‌کنند.

خبرگزاری ایلنا: رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای باند متجاوزان به عنف در گرگان خبر داد و گفت: اعضای این باند در پوشش مسافرکش دست به این اقدام مجرمانه می‌زدند و قربانیان را تهدید می‌کردند که در صورت شکایت، فیلم را در فضای مجازی پخش می‌کنند.

وی  گفت: اعضای این باند در پوشش مسافرکش دست به این اقدام مجرمانه می‌زدند و از اعمال شنیع خود فیلم می‌گرفتند و قربانیان را تهدید می‌کردند که در صورت شکایت، فیلم را در فضای مجازی پخش می‌کنند.

وی درباره روش کار این باند ۸ نفره گفت: دو نفر از اعضای باند یکی به عنوان راننده و دیگری به عنوان مسافر در صندلی جلوی خودرو پراید با شیشه‌های دودی می‌نشستند و در محل‌های شلوغ و پر رفت‌و‌آمد شهر گرگان، زنان و دختران تنها را سوار می‌کردند و با تهدید چاقو، قربانیان را به مخفیگاه خود در یکی از شهرهای اطراف گرگان می‌بردند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: نخستین شکایت از اعضای این باند مرداد امسال زمانی در دادگستری ثبت شد که یکی از قربانیان، شجاعت به خرج داد و با طرح شکایت سبب تشکیل این پرونده شد.

هاشمیان با بیان این که طی مدت کوتاهی دو قربانی دیگر هم که با این روش، گرفتار شده بودند، شکایت کردند، گفت: همین امر قاضی پرونده را به این نتیجه رساند که پای یک باند تبهکار درمیان است و به صورت ویژه کار تحقیقات و بررسی شواهد و مدارک را آغاز کرد و در مدت کوتاهی اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند ۸ نفرند که ۷ نفرشان دستگیر شده‌اند و یک نفر دیگر تحت تعقیب است.

هاشمیان با بیان اینکه احتمالا تعداد قربانیان این باند تبهکار بیشتر هستند، گفت: افراد آسیب‌دیده از این باند برای طرح شکایت به شعبه دو کیفری یک استان به نشانی گرگان، بلوار شهید کلانتری ( بلوار کمربندی)، خیابان دانشجو، دادگستری کل استان مراجعه کنند.

این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که رسیدگی به پرونده اعضای این باند شیطانی را دو قاضی پیشکسوت و توانمند استان بر عهده دارند، گفت: در کوتاهترین زمان اعضای این باند به سزای اعمال شنیع خود می‌رسند.