هانی کُرده یا همان گنده‌لاتِ تهران در بیمارستان

خبر حمله به هانی کرده از اراذل سرشناس تهران خبرساز شد.

خبرآنلاین: خبر حمله به هانی کرده از اراذل سرشناس تهران خبرساز شد.

این سرکرده اراذل تهران که شایعات بسیاری درباره‌اش شنیده می شد با حمله ۶ قمه به دست در خودرویی ۲۰۶ به شدت آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد و این جدیدترین تصویر از او روی تخت بیمارستان است.

«هانی کُرده» روی تخت بیمارستان