غرق‌شدن کودک ۹ ماهه در وان حمام

ماموران پلیس فلوریدای جنوبی پس از فوت یک نوزاد در وان حمام به بررسی ماجرا پرداختند.

فرانگر: ماموران پلیس فلوریدای جنوبی پس از فوت یک نوزاد به بررسی ماجرا پرداختند. به گفته پلیس، این نوزاد ۹ ماهه در وان حمام غرق شده است. "هیتر کلیفورد" و "شاون استوارد دیویس" والدین این نوزاد هستند. "کلیفورد" به پلیس گفت کودک را در وان حمام گذاشته و حدود ۲۰ دقیقه به خواب رفته است. در این ۲۰ دقیقه هیچکس مراقب کودک نبوده است.

وقتی مادر بیدار می‌شود، متوجه می‌شود که کودک کبود شده است و او به اورژانس زنگ زد. ماموران اورژانس به محض رسیدن شروع به انجام عملیات احیا کردند، اما به خاطر ناموفق بودن عملیات احیا کودک را به سرعت روانه بیمارستان کردند و در بیمارستان پس از احیای ناموفق اعلام می‌کنند که کودک فوت کرده است.

پلیس دو کودک ۲ و ۳ ساله این زوج را تحویل انجمن مددکاری و حمایت از خانواده داد.