salameno logo

اخبار روز دنیا از دریچه سلام نو

نوشته پشت در اتاق هانی کرده در بیمارستان

حال هانی خمانه معروف به هانی کرده وضعیت ثابتی دارد و تغییر چندانی در وضعیت او حاصل نشده و جز مادرش کسی اجازه ملاقات با او را ندارد.

همشهری آنلاین: حال «هانی خمانه» معروف به «هانی کرده» وضعیت ثابتی دارد و تغییر چندانی در وضعیت او حاصل نشده و جز مادرش کسی اجازه ملاقات با او را ندارد.

تصویر زیر از پشت در اتاقی که او بستری شده نصب شده است.

نوشته پشت در اتاق «هانی کرده» در بیمارستان