سیروان هم راه رضا صادقی را ادامه داد

سیروان خسروی خواننده مشهور کشورمان در ادامه راهی که رضا صادقی آغاز گر آن بود، کنسرت 5 دی ماه خود را به احترام چهلم کشته شدگان حوادث آبان ماه لغو کرد.

برترین‌ها: سیروان خسروی خواننده مشهور کشورمان در ادامه راهی که رضا صادقی آغاز گر آن بود، کنسرت 5 دی ماه خود در سیرجان را به احترام چهلم کشته شدگان حوادث آبان ماه لغو کرد.

سیروان هم راه رضا صادقی را ادامه داد