تشدید برخورد با رانندگان مصرف کننده مواد مخدر در ایلام

تشدید برخورد  با رانندگان مصرف کننده مواد مخدر در ایلام

ایلام - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام از تشدید مجازات قانونی رانندگان مصرف کننده مشروبات الکلی و مواد مخدر و روان گردان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل کوهزادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مواد مخدر و مشروبات الکی از جمله مواردی هستند که در صورت استفاده، بر عملکرد راننده تاثیر منفی گذاشته و می‌تواند زمینه ساز بروز خطر و حوادث ترافیکی باشد بنابراین تازمان رفع اثر این قبیل مواد توهم زا، رانندگی با وسیله نقلیه ممنوع است.

وی افزود: ب راساس ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی، رانندگی یا تصدی هرگونه وسیله نقلیه زمینی، هوایی یا دریایی در حال مستی یا در وضعیت غیرعادی ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان گردان، علاوه بر مجازات مصرف این مواد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج (۸ تا ۱۸ میلیون تومان) و محرومیت از رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

سرهنگ کوهزادی تصریح کرد: علاوه برمجازات فوق مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستیی یا استفاده راننده از موادمخدر و روانگردان باشد مأموران پلیس راهور و راه با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می‌کنند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ ۴ میلیون ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه امسال، ۳۸ راننده مصرف کننده مواد مخدر و روان گردان توسط ماموران پلیس راهور شناسایی و جهت اعمال قانون به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.