اهدای اعضای بدن یک کودک سیستانی به بیماران نیازمند

اهدای اعضای بدن یک کودک سیستانی به بیماران نیازمند

اهدای عضو کودک؛ اهدای اعضای بدن یک کودک سیستانی به بیماران نیازمند
اهدای عضو کودک؛ اهدای اعضای بدن یک کودک سیستانی به بیماران نیازمند

به گزارش جام نیوز ، دکتر جواد اکبری زاده اظهار داشت: ابوالفضل سارانی این کودک 10 ساله چند روز قبل به علت مشکل ریوی متشنج و پس از آن دچار مرگ مغزی شد.

وی ادامه داد: با پیگیری های یکی از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی زابل خانواده این کودک راضی به اهدای عضو شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امکانات پیوند اعضا در سیستان و بلوچستان وجود نداشت پیکر این کودک بعد از انتقال صبح امروز برای اهدای عضو تحویل بیمارستان شهید باهنر کرمان شد.

206