تصادف عجیب در تهران بر اثر سکته راننده

شب گذشته در خیابان شریعتی تهران تصادفی عجیب اتفاق افتاد. گفته می شود این تصادف به علت سکته راننده خودرو در هنگام حرکت و برخورد با خودرو ریو رخ داده است.

نمایش بیشتر

وبسایت فرادید: شب گذشته در خیابان شریعتی تهران تصادفی عجیب اتفاق افتاد. گفته می شود این تصادف به علت سکته راننده خودرو در هنگام حرکت و برخورد با خودرو ریو رخ داده است.

گزارش مشکل
تصادفعجیبسکتهخودرو