تولید 75 درصد بذر کلزا از خروج صدها میلیون یورو ارز جلوگیری می کند

تهران -ایرنا - مجری طرح خودکفایی دانه های روغنی در کشورگفت: با اجرای طرح تولید بذر کلزا و دست یابی به 75 درصد از بذر مورد نیاز داخل، از خروج صدها میلیون یورو ارز جلوگیری می شود.

تولید 75 درصد بذر کلزا از خروج صدها میلیون یورو ارز جلوگیری می کند
تولید 75 درصد بذر کلزا از خروج صدها میلیون یورو ارز جلوگیری می کند

علیرضا مهاجر روز یکشنبه درحاشیه بازدید از روند اجرای طرح تولید بذر کلزا در شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران گفت: برای اجرای طرح کشت کلزا در 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور، به یک هزار و 500 تن بذر نیاز است که برای نخستین بار، یک هزار و 100 تن این بذور در داخل کشور تولید می شود.

وی بیان کرد: مابقی بذر مورد نیاز برای کشت کلزا از بذور هیبردی وارداتی از کشورهای فرانسه و آلمان استفاده می شود.

وی تصریح کرد: وارد کردن هر کیلوگرم بذرهیبرید وارداتی حدود 20 یورو در حدود 80 هزار تومان هزینه در بر دارد در صورتی که تولید همین میزان بذر در داخل کشور 4 یورو در حدود 16 هزار تومان هزینه دارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: اگر این میزان صرفه جویی تولید بذر در هر کیلوگرم، در میزان تولیدی در کشور ضرب شود، میلیون ها یورو ارز صرفه جویی می شود.

وی از تولید 100 درصدی بذر مورد نیاز کشت کلزا به عنوان مهم ترین طرح وزارت جهاد کشاورزی یاد کرد و افزود: بذور تولید شده در داخل کشور علاوه بر صرفه جویی ارزی، به خاطر سازگاری با اقلیم، از قدرت سبز شدن بیشتری نسبت به نمونه های خارجی برخوردار است.

مجری طرح خودکفایی دانه های روغنی کشور افزود: نیاز سالانه کشور به دانه های روغنی حدود یک میلیون و 500 هزار تن بر مبنای سرانه 19 کیلوگرمی است که برای تامین این میزان، نیاز به کشت کلزا در 800 هزار هکتار زمین کشاورزی است.

وی با اشاره به سرانه مصرف 19 کیلوگرم کلزا در ایران گفت: سرانه مصرف کلزا در جهان 12 کیلوگرم است که اگر سرانه مصرف کشور به میانگین جهانی کاهش یابد ، خودکفایی در تولید دانه های روغنی با سهولت امکان پذیر می شود.