توضیحات رئیس دادگستری کل استان اصفهان درباره سقوط یک متهم در دادسرای کهندژ این شهر

اصفهان -ایرنا- رییس دادگستری کل استان اصفهان در توضیحاتی پیرامون سقوط یک متهم از طبقه چهارم دادسرای کهندژ این شهر گفت: این متهم برای تحقیقات مقدماتی درباره پرونده کیفری به این دادسرا احضار شده بود.

توضیحات رئیس دادگستری کل استان اصفهان درباره سقوط یک متهم در دادسرای کهندژ این شهر
توضیحات رئیس دادگستری کل استان اصفهان درباره سقوط یک متهم در دادسرای کهندژ این شهر

به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل دادگستری استان اصفهان روز سه شنبه به نقل از ' احمد خسروی وفا ' اضافه کرد: این حادثه روز دوشنبه زمانی رخ داد که متهم برای انجام مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده خود در دادسرای ناحیه چهار کهندژ اصفهان حضور یافته بود.

رییس دادگستری کل استان اصفهان افزود: در پی این حادثه نیروهای اورژانس بموقع در محل حاضر شدند و متهم که مجروح شده بود را به بیمارستان انتقال دادند.

روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان در پاسخ به ایرنا، هرگونه توضیحات بیشتر در این زمینه را پس از بررسی های بعدی موکول کرد.

خبر سقوط این متهم 30 ساله به همراه تصاویری هم اکنون در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است.