مصدومیت کشاورز ورامینی براثرسقوط درچاه

تهران -ایرنا- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین ازمصدومیت یک کشاورز براثرسقوط در چاه خبر داد.

مصدومیت کشاورز ورامینی براثرسقوط درچاه
مصدومیت کشاورز ورامینی براثرسقوط درچاه

وی افزود: در این حادثه ، کشاورزی که در حال آبیار مزرعه خودبود ، بدون آگاهی از وجود چاه ، به داخل آن سقوط کرد و دچار مصدومیت شدید شده بود.

وی اظهار کرد: عوامل سازمان آتش نشانی با زدن کارگاه بر روی دهانه چاه و با ورود به داخل آن ، فرد محبوس را از عمق چاه خارج کرده و به دلیل شدت جراحات وارده ، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.

وجود چاه ها و میله های قنات قدیمی در ورامین که اغلب فاقد درپوش می باشند ، باعث بروز حوادثی از جمله سقوط افراد در عمق چاه می شود.

ورامین با 300 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.