نقص فنی در تله کابین دیزین/ 100 نفر محبوس شدند

ایجاد نقص فنی در تله کابین پیست اسکی دیزین،100 نفر را در 30 کابین محبوس کرد.

این حادثه حادثه بر اثر شکستگی دکل و نقص فنی رخ داد.

به گزارش پایگاه مدیریت شهری کرج، به دنبال بروز این اتفاق تیم امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج برای فراهم آوردن ایمنی محل حادثه به پیست اسکی دیزین اعزام شدند.

شایان ذکر است پیست اسکی دیزین در کیلومتر 80 جاده چالوس واقع شده است