بازداشت پزشک قلابی در اراک

دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر دخالت در امر پزشکی از جمله سقط جنین، حجامت و ویزیت توسط فردی در شهرستان اراک پس از بررسی اوراق و ملزومات مشخص شد که مدارک این پزشک قلابی است.

میزان نوشت: دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر دخالت در امر پزشکی از جمله سقط جنین، حجامت و ویزیت توسط فردی در شهرستان اراک پس از بررسی اوراق و ملزومات مشخص شد که مدارک این پزشک قلابی است.

قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک از بازداشت پزشک قلابی در اراک خبر داد و گفت: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر دخالت در امر پزشکی ازجمله سقط جنین، حجامت و ویزیت توسط فردی در شهرستان اراک نماینده دادستانی به همراه نماینده دانشگاه علوم پزشکی اراک جهت بررسی به محل مراجعه کردند.

وی گفت: با توجه به مشکوک و نامناسب بودن محل و ملزومات و اوراق و پس از بررسی کارشناسی و کشف اقلام نامربوط و بعضاً مجرمانه، فرد مدعی طبابت دارای مدرک قلابی بازداشت شد.

قاسمی با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی در امر سلامت شهروندان، ابراز امیدواری کرد که با دقت و تأمل و تحقیق بیشتر از سوی عموم مردم، شاهد ایجاد چنین دفاتر جعلی پزشکی نباشیم.

وی در پایان گفت: تحقیقات پرونده در جریان بوده و جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.