وقوع 65درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها طی شهریور امسال

تهران-ایرنا-رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: ️در شهریور امسال، ٦٥ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده است.

وقوع 65درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها طی شهریور امسال
وقوع 65درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها طی شهریور امسال

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس راهور، سرهنگ نادر رحمانی افزود:٦٠درصد تصادفات برون شهری شهریور در محورهای اصلی ، ٢٥ درصد در محورهای فرعی و ١٤درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت:در تصادفات درون شهری شهریور ماه امسال، ٤٦ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده است، این در حالی است که ١٩ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٦ درصد دربزرگراه ها رخ داده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی اظهار کرد: در شهریور ماه سال گذشته، حدود ٧٠ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند.

سرهنگ رحمانی افزود: ٦٠درصد تصادفات برون شهری شهریور سال گذشته(٩٥) در محورهای اصلی و ٢٧درصد در محورهای فرعی و ١٣ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت: در تصادفات درون شهری شهریور ماه سال گذشته، ٤٩ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده، این در حالی است که ١٧ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٣ درصد در بزرگراه ها رخ داده است.