(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران

طرح برخورد با سارقان و مجرمان پایتخت ظهر دوشنبه هفدهم مهر در مقر پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد. ماموران پلیس پایتخت در عملیات خود ۱۱۶ نفر از سارقان پایتخت را دستگیر، ۲۷ باند سرقت در نقاط مختلف شهر تهران شناسایی و منهدم کردند و در اجرای این طرح ۱۵ کیف‌قاپ و زورگیر نیز دستگیر شدند. عکاس: آرمین کرمی/ فارس، مهدی نصیری/ ایلنا، ایمنا حامی خواه/ مهر

(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
(تصاویر) دستگیری سارقین حرفه‌ای تهران
گزارش مشکل
سارقپایتخت