نجات فُک خزری گرفتار در تور صیادان گلستان

گرگان - ایرنا – نماینده مرکز تحقیقات و بازتوانی سگهای آبی هلند در ایران (CSRRC) از تحویل یک قلاده فُک گرفتار در تور ماهیگیران گلستانی به گروه امداد و نجات این گونه خبر داد و گفت: بعد از 24 ساعت تیمار داری و نمونه برداری، این فک در پهنه آبی خزر رها شد.

گرگان - ایرنا - نماینده مرکز تحقیقات و بازتوانی سگهای آبی هلند در ایران (CSRRC) از تحویل یک قلاده فُک گرفتار در تور ماهیگیران گلستانی به گروه امداد و نجات این گونه خبر داد و گفت: بعد از 24 ساعت تیمار و نمونه برداری، این فک در پهنه آبی خزر رها شد.

نجات فُک خزری گرفتار در تور صیادان گلستان
نجات فُک خزری گرفتار در تور صیادان گلستان

امیر شیرازی صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این فُک خزری نر حدود 3 تا 4 ساله در تور صیادان شرکت های زیرمجموعه ماهیان خاویاری گلستان نزدیک مرز آبی ایران و ترکمنستان گرفتار شده بود که با حضور نماینده مرکز تحقیقات و همکاران پایگاه درمانی فک خزری به مرکز جزیره آشوراده انتقال یافت.

وی با قدردانی از همراهی صیادان گلستان در خصوص اطلاع رسانی و تحویل فک های گرفتار در تورها، ادامه داد: نمونه برداری، بیومتری و معاینات و درمان های ضد انگلی انجام و پس از 24 ساعت روز یکشنبه این فک در پهنه آبی خزر رها شد.

به گزارش ایرنا فُک تنها گونه پستاندار خزر است و جمعیت آن به دلیل صید بی رویه در حوزه برخی کشورهای حاشیه دریا سیر نزولی دارد، هر چند به گفته شیرازی؛ در حوزه جنوب خزر و در محدوده استانهای شمالی ایران موردی از صید این گونه گزارش نشده است.

فُک خزری (نام علمی: Pusa caspica) یکی از کوچکترین فک های بدون گوش و از پستانداران کمیاب آبزی دنیاست، این گونه زندگی اجتماعی داشته و در دسته های بزرگ مشاهده می شود، مهمترین اندام حسی فک مانند سایر سگ های آبی سبیل های آن است که او را قادر می سازد بدون حس بینایی و شنوایی به صید ماهی در زیر آب بپردازد.

فک در آب زندگی می کند و تنها برای زادآوری و گاهی استراحت به ساحل می آید، در خشکی بسیار کم تحرک، اما در آب فعال است، این گونه به دلیل صید بی‌رویه و به‌هم خوردن شرایط زیستی و کاهش شدید جمعیت نیازمند حمایت بین‌المللی است.

فک خزری به‌طور میانگین 150 سانتیمتر طول و 68 کیلوگرم وزن دارد و یکی از کوچک‌ترین انواع فک به شمار می‌رود.، در گذشته تعداد زیادی از فک ها برای استفاده از پوست و گوشت شکار می شدند، اکنون هم هر سال تعدادی از آنها در تورهای ماهیگیران گرفتار یا کشته می شوند.

گروه امداد و نجات فک خزر در سال 1389 با کمک مرکز تحقیقاتی و درمانی سگ دریایی کشور هلند و با همراهی سازمان حفاظت محیط زیست ایران شروع به کار کرد، رهایی فک های آسیب دیده و گرفتار در تورهای صیادی، تیمارداری، ثبت اطلاعات مربوط به فک های یافت شده، نمونه برداری از حیوانات زنده و جمع آوری نمونه های بافتی از لاشه های کشف شده با هدف کنترل سلامت زیستی اکوسیستم خزر از فعالیت های این گروه است.