پرتاب شدن یک مرد به آسمان بر اثر انفجار گاز! (فیلم)

انفجار سیلندر گاز در قسمت بار یک دستگاه تریلی باعث پرتاب شدن مالک این خودرو به آسمان شد.

نمایش بیشتر