کشف 4 کیلو حشیش در فرودگاه شیراز

رئیس پلیس فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز گفت: از یک مسافر خارجی تبعه یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس چهار کیلو و 375 گرم حشیش کشف شد.

خبرگزاری ایرنا:  رئیس پلیس فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز گفت: از یک مسافر خارجی تبعه یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس چهار کیلو و 375 گرم حشیش کشف شد.

کشف 4 کیلو حشیش در فرودگاه شیراز
کشف 4 کیلو حشیش در فرودگاه شیراز

سرهنگ اکبر خسروی افزود: این فرد مواد مخدر کشف شده را در ساک خود جاسازی کرده بود و قصد داشت آن را به یکی دیگر از کشورهای جنوبی خلیج فارس منتقل کند.

وی ادامه داد: با هوشیاری ماموران و بازرسی از ساک وی مواد مخدر جاسازی شده کشف و فرد متهم بازداشت شد.