(تصویر) توزیع مشروبات الکلی در بطری دلستر

اعضای باندی که مشروبات الکلی را در بطری‌های ماءالشعیر بسته‌بندی کرده و آن‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دادند در شهرک غرب دستگیر شدند. این تصویر را مهر منتشر کرده است.

(تصویر) توزیع مشروبات الکلی در بطری دلستر
(تصویر) توزیع مشروبات الکلی در بطری دلستر