واکنش محسن چاووشی به درگذشت حامد هاکان

محسن چاووشی در واکنش به درگذشت ناگهای حامد هاکان در اینستاگرامش نوشت:

درس این زندگی از بهر ندانستن ماست

این همه درس بخوانیم و ندانیم که چه

خود رسیدیم به جان نعش عزیزی هر روز

دوش گیریم و به خاکش برسانیم که چه

آری این زهر هلاهل به تشخص هر روز

بچشیم و به عزیزان بچشانیم که چه

تسلیت

واکنش محسن چاووشی به درگذشت حامد هاکان
واکنش محسن چاووشی به درگذشت حامد هاکان