مرد شیطان صفت سریالی 2 زن و یک دختر جوان را بیهوش کرد و به خانه اش برد! + عکس

روز پس از انتشار خبری درخصوص آزار دختری ۱۹ ساله توسط مرد فریبکار، ۲ زن جوان به دادگاه کیفری رفتند و گفتند متهم آنان را نیز مورد آزار و اذیت قرار داده است.

روز پس از انتشار خبری درخصوص آزار دختری ۱۹ ساله توسط مرد فریبکار، ۲ زن جوان به دادگاه کیفری رفتند و گفتند متهم آنان را نیز مورد آزار و اذیت قرار داده است.

مرد شیطان صفت سریالی 2 زن و یک دختر جوان را بیهوش کرد و به خانه اش برد! + عکس
مرد شیطان صفت سریالی 2 زن و یک دختر جوان را بیهوش کرد و به خانه اش برد! + عکس

اولین شاکی این پرونده دختری 19ساله بود. او مدتی قبل از خانه بیرون رفت اما یکباره مفقود شد تا اینکه چند روز بعد والدینش او را درحالی‌که در حالت کما بود در یکی از بیمارستان‌ها پیدا کردند و معلوم شد وی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. در جریان تحقیقات دختر جوان به مأموران گفت: در یکی از شبکه‌های اجتماعی با جوانی که خودش را شاهین- 25ساله- معرفی کرده بود آشنا شدم و او به من پیشنهاد ازدواج داد و با من قرار گذاشت.

روز دوم شهریور وقتی برای دیدن او سر قرار حاضر شدم مرد میانسالی سراغم آمد و گفت از طرف شاهین آمده است. او مرا سوار خودرواش کرد اما در بین راه با خوراندن ساندویچ مسموم من را بیهوش کرد. وقتی به هوش آمدم در خانه‌ای بودم و فهمیدم به من تجاوز شده است. همان مرد چند روزی من را در خانه‌اش زندانی کرد تا اینکه با خوردن آبمیوه‌ای که او داده بود بیهوش شدم و چند روز بعد روی تخت بیمارستان به هوش آمدم و فهمیدم یک هفته در کما بوده‌ام.

با ثبت این شکایت مأموران با انجام تحقیقات فنی توانستند متهم را که مردی 48ساله است دستگیر کنند. او دیروز به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل شد و از سوی قاضی حسین اصغرزاده تحت بازجویی قرار گرفت. متهم ادعا کرد که دختر جوان به خواست خودش همراه او رفته و وی را زندانی نکرده است. در ادامه رئیس دادگاه دستور داد متخصصان پزشکی قانونی نیز به تحقیق در این‌باره بپردازند.

در شرایطی که متهم هنوز در شعبه دادگاه بود 2زن جوان که از دستگیر شدن متهم مطلع شده بودند نیز از او شکایت کردند و گفتند متهم آنها را نیز با خوراندن آّبمیوه مسموم بیهوش کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده است. با افزایش شمار شاکیان این پرونده قاضی اصغرزاده 2شاکی جدید را به پزشکی قانونی معرفی کرد. وی همچنین به افسران اداره 16پلیس آگاهی تهران ماموریت ویژه‌ای داد تا با ادامه بازجویی‌ها از متهم سایر جرایم احتمالی وی را کشف کنند