ترامپ با خروج از برجام مشکلات زیادی برای مردم ایران ایجاد کرد/ کاهش صادرات نفتی عامل افزایش قیمت بنزین بود/ تحریم‌های ترامپ مشکلات حقوق بشری ایجاد کرده است

ایلنا: استاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس اعتراض‌های مردمی در ایران را ناشی از مشکلات اقتصادی دانست که به دنبال تحریم‌های ترامپ برای مردم ایران ایجاد شده است.

استاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس در گفت‌وگو با ایلنا:

ترامپ با خروج از برجام مشکلات زیادی برای مردم ایران ایجاد کرد/ کاهش صادرات نفتی عامل افزایش قیمت بنزین بود/ تحریم‌های ترامپ مشکلات حقوق بشری ایجاد کرده است

استاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس اعتراض‌های مردمی در ایران را ناشی از مشکلات اقتصادی دانست که به دنبال تحریم‌های ترامپ برای مردم ایران ایجاد شده است.

ویلیام اسکات لوکاس ( William Lucas ) استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بیرمنگام است، وی تاکنون سال‌ها به عنوان کارشناس سیاست خارجی آمریکا و انگلیس فعالیت کرده‌ است. وی در گفت‌وگو با ایلنا نظرات خود را پیرامون اعتراض‌های داخلی ایران در روزهای اخیر بیان کرده است.

اعتراض‌های اخیر در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و مشکلات داخلی رخ داد

ویلیام اسکات لوکاس در ابتدا در مورد علت این اعتراض‌ها گفت: این اعتراض‌ها به دنبال مشکلات اقتصادی ایجاد شده است.  مشکلات جدی اقتصادی ایران محصول مشکلات داخلی و تحریم‌های جامع آمریکا است که امسال توسط دولت ترامپ تشدید شده است.

وی در ادامه افزود: اعتراضات فعلی، به دلیل افزایش پنجاه درصدی قیمت بنزین یارانه‌ای، همچنین ابراز خشم از مشکلات داخلی ناشی از تحریم‌ها به وجود آمده است. سالهاست که دولت‌های ایران با موضوع یارانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و امیدوارند با کاهش یارانه‌ها کارایی اقتصادی افزایش یابد اما در این صورت خطر مخالفت عمومی نیز وجود دارد.

کاهش صادرات نفتی عامل افزایش قیمت بنزین بوده است

استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بیرمنگام گفت: افزایش قیمت بنزین در ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه نفت ایران و کاهش صادرات نفتی ایران است. به همین دلیل بود که دولت و مقام‌های سه قوه تصمیم گرفتند یارانه بنزین را کاهش دهند.

بیکاری و گرانی و تورم از عوامل دیگر نارضایتی مردم در ایران است

وی در ادامه تاکید کرد: تنها عامل عصبانیت مردم موضوع خاص بنزین نبود بلکه بیکاری، گرانی و تحریم و تورم مجموعه عواملی بود که باعث شد مردم ایران اعتراض کنند و بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی توسط معترضان مورد هدف قرار بگیرد.

ترامپ با خروج از برجام مشکلات زیادی برای مردم ایران ایجاد کرده است

تحریم‌های ترامپ مشکلاتی در مسائل حقوق بشری پدید آورده است

این استاد دانشگاه گفت: دولت ترامپ با پاره کردن  توافق هسته‌ای، به تلاش در راستای شکست  اقتصاد ایران ادامه داد و باعث مشکلات زیادی در زمینه اقتصادی و تامین دارو و حقوق بشر در ایران شده است. اما شعارهای مردم نشان می‌دهد که مشکلات دولت ایران اکنون محدود به بازیگران خارجی نمی‌شود.

گزارش مشکل
تحریمترامپاستاد