بدهی 530 میلیاردی شهروندان به شهرداری!

برخی از افراد خودروی معمولی داشته یا وانت دارند، زمانی که برای فروش خودرو خود اقدام می کنند تازه متوجه بدهی 5 الی 6 میلیونی خود در زمینه عوارض و خلافی می شوند که این خود مشکلی بر مشکلات می افزاید؛ درحقیقت نحوه پرداخت مشکل ایجاد کرده و استفاده کنندگان از طرح گله مند خواهند شد.

طرح جدید ترافیک با هدف کاهش بار ترافیکی کلانشهر تهران و کاهش آلودگی هوا و با  مدیریت مشکلات طرح زوج و فرد از اول تیرماه اجرایی شد اما این طرح نه تنها باری از مشکلات شهروندان، شهرداری و آلودگی هوا و ترافیک برنداشت بلکه مشکلی بر مشکلات شهر افزود تا جایی که مدیران شهری و کارشناسان معتقدند این طرح نیازمند بازنگری است.

به گزارش تابناک:  از همان ماه نخست اجرای طرح جدید ترافیکی صدای مخالفان طرح درآمد؛ در این میان شرکت کنترل کیفیت هوا نیز شاخص هوای تهران را در بیشتر روزهای تیر ناسالم اعلام کرد و همین موضوع نیز سبب شد تا مخالفان دلیل بیشتری برای مخالفت با طرح کاهش آلودگی هوا داشته باشند.

این در حالی است که به دلیل اینکه، طرح ترافیک جدید بدون کار کارشناسی صورت گرفت امروز خود شهرداری نیز همانند شهروندان دچار آسیب شده است به این شکل که عوارض و خلافی صاحبان خودرو در سامانه تهران من ثبت می شود اما برخی از  این افراد تا زمانی که قصد فروش خودرو خود را نداشته باشند، این هزینه را پرداخت نمی کنند که این خود هزینه ای بر دوش شهرداری می گذارد.

درست است که تاکنون شاهد دفاع شهرداری و مسئولان مربوطه این حوزه در راستای اجرای طرح ترافیک بوده ولی گویا مدیران شهری از آسیب پنهان آن که مربوط به بدهی طرح ترافیک به شهرداری است ، غافل بودند.

در این راستا محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به سختگیری‌های بسیار در خصوص طرح ترافیک آیا در آینده باز هم برنامه ای برای این طرح دارید، اظهارکرد: طرح ترافیک را قانون مشخص کرده و تصمیماتی از قبیل ساعت، محدوده، مکان، محدودیت و زمان نیز در شورای ترافیک تهران اتخاذ شده است.

50 درصد درآمد حاصل از طرح ترافیک وصول نشده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ گذاری ها برعهده شورای شهر تهران بوده که باید در این خصوص بازنگری صورت گیرد، افزود: با اجرای طرح ترافیک مشکلاتی به وجود آمد که یکی از این مشکلات عدم وصول بدهی شهروندان به شهرداری است؛ درواقع نحوه وصول مشکل دارد به این معنا که 50 درصد درآمد حاصل از طرح ترافیک وصول نشده و مردم بدهکار شهرداری شدند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: برخی از افراد خودروی معمولی داشته یا وانت دارند، زمانی که برای فروش خودرو خود اقدام می کنند تازه متوجه بدهی 5 الی 6 میلیونی خود در زمینه عوارض و خلافی می شوند که این خود مشکلی بر مشکلات می افزاید؛ درحقیقت نحوه پرداخت مشکل ایجاد کرده و استفاده کنندگان از طرح گله مند خواهند شد.

علیخانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه وصول عوارض نیز نباید بازنگری صورت گیرد، گفت: عوارض خودرو بر روی خلافی ثبت نشده که این خود مشکل ساز خواهد بود چراکه شهروندان از آن تا زمان فروش خودرو بی خبر هستند، بنابراین باید بازنگری در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 13 اتوبوس از محل درآمد طرح ترافیک خریداری شده است، اظهارکرد: از سال 1397 تاکنون درآمد های حاصل از طرح ترافیک وصول نشده است به این شکل که کل بدهی شهروندان در سال 97، 400 میلیارد و در سال 1398، 130 میلیارد تومان است؛ درواقع  50 درصد درآمد حاصل از طرح ترافیک وصول نشده است.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: ما به دنبال افزایش وصولی ها نیستیم بلکه باید شیوه پرداخت تغییر و بازنگری صورت گیرد تا هزینه ها قابل وصول باشد.