تظاهرات الجزایری ها در اعتراض به مداخلات پارلمان اروپا

تظاهرات الجزایری ها در اعتراض به مداخلات پارلمان اروپا

الجزایری ها در واکنش به مداخلات بیگانگان در امور داخلی کشورشان تظاهرات برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مردم ساکن پایتخت الجزایر روز شنبه تظاهراتی علیه مداخلات پارلمان اروپا در امور داخلی کشورشان برگزار کردند.

در این تظاهرات شعارهایی علیه مداخلات بیگانگان در امور داخلی الجزایر مطرح شد.

پارلمان اروپا طی روزهای گذشته از نقض حقوق بشر در الجزایر و زیر پا گذاشته شدن آزادی های اساسی در این کشور انتقاد کرده بود.

اعضای پارلمان اروپا نسبت به بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. وزارت خارجه الجزایر نیز نسبت به این مداخلات واکنش نشان داده بود.