امور مشتریان مرکز مخابرات شهید نظری تغییر می یابد

امور مشتریان مرکز مخابرات شهید نظری تغییر می یابد

امور مشتریان مرکز مخابرات شهید نظری در تهران به مرکز مخابرات ولیعصر(عج) انتقال می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مخابرات منطقه تهران، مشتریان تلفن ثابت مرکز مخابرات شهید نظری جهت انجام امور مخابراتی به مرکز مخابرات ولیعصر(عج) مراجعه کنند.

در راستای تجمیع مراکز مخابراتی، امور مشتریان تلفن ثابت مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ و ۷۷۱۵ از تاریخ ۱۵ آذر ماه به مرکز مخابرات ولیعصر(عج) منتقل می شود.

مخابرات منطقه تهران از شهروندان و مشتریان در محدوده مرکز مخابرات شهید نظری خواسته که جهت انجام تمامی امور مخابراتی به مرکز مخابرات ولیعصر(عج) به آدرس میدان سپاه، خیابان خواجه نصیر، نبش خیابان اجاره دار مراجعه کنند.