حضور نماینده مجلس هشتم در ساختمان وزارت کشور

ایلنا: نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی برای شرکت در انتخابات مجلس در ساختمان فاطمی حاضر شد.

حضور نماینده مجلس هشتم و نهم در ساختمان وزارت کشور

نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی برای شرکت در انتخابات مجلس در ساختمان فاطمی حاضر شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سید محمد سادات ابراهیمی نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گتوند برای ثبت‌نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور حاضر شد.