تصاویر: بارش اولین برف در پکن

تصاویری از بارش اولین برف در پکن را در این گزارش می‌بینیم.