محکومیت مردی که جسد نامزدش را تکه‌تکه کرد

فرانگر: دادگاهی در نیویورک، "سوموری موسس" را به جرم مثله کردن جسد "لیوندرا فوستر" به چهار سال زندان محکوم کرد.

"موسس" در دادگاه اعتراف کرد که با "فوستر" دوست بوده است و او را مجبور به فحشا می‌کرده است و بار‌ها او را مورد ضرب و شتم قرار داده است تا اینکه "فوستر" به علت جراحات وارده فوت کرد.

محکومیت مردی که جسد نامزدش را تکه‌تکه کرد

"موسس" برای خلاص شدن از شر جسد، آن را تکه تکه کرده و هر تکه را در گوشه‌ای از شهر انداخته است. حتی قسمتی از جسد را هم با همدستی یکی از آشنایانش در ماشین حمل زباله انداخته بود.