انتقال های جنجالی بین سپاهان و استقلال تهران

پوشیدن پیراهن رقیب بین دو تیم استقلال و سپاهان

نمایش بیشتر

03:48