گفت و شنود/ قطع‌کن!

یارو به یکی تلفن کرده بود، طرف بهش گفت بدجوری لهجه داری متوجه حرفت نمی‌شوم. یارو گفت؛ خُب قطع کن دوباره می‌گیرم!

کیهان نمایه

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: ۶ کشور اروپایی برای اجرای اینستکس اعلام آمادگی کرده‌اند!


گفتم: اینستکس همان طرح نفت در برابر غذا و داروست که تحقیر ایران است! یعنی نفتمان را بفروشیم و پولش را به اروپا بفرستیم و سپس در مقابل خرید غذا و دارو از کشورهای اروپایی، بهای آن را از پولی که در آن کشورها بلوکه کرده‌اند پرداخت کنیم!


گفت: تازه فرانسه هم منت گذاشته و گفته است حالا که ۶ کشور اروپایی برای پذیرش اینستکس اعلام آمادگی کرده‌اند، فرانسه هم می‌پذیرد!


گفتم: یعنی بعد از فاجعه برجام، دومین کلاه گشاد را هم برایمان آماده کرده‌اند!


گفت: می‌گویند اینستکس با برجام فرق دارد!


گفتم: یارو به یکی تلفن کرده بود، طرف بهش گفت بدجوری لهجه داری متوجه حرفت نمی‌شوم. یارو گفت؛ خُب قطع کن دوباره می‌گیرم!