کریمی قدوسی: آمریکا دنبال مصادر اموال ایران است

کریمی قدوسی؛ نماینده مردم مشهد در مجلس از اقدام آمریکا علیه اموال ایران خبر داد.

برترین‌ها: کریمی قدوسی؛ نماینده مردم مشهد در مجلس از اقدام آمریکا علیه اموال ایران خبر داد.

او نوشت:

کریمی قدوسی: آمریکا دنبال مصادر اموال ایران است