میرحسین: افزایش قیمت بنزین کاسبکارانه بود

یک رسانه فارسی زبان در خبری نوشت که میرحسین موسوی، در پیامی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های کشته‌شدگان وقایع روز‌های اخیر، افزایش قیمت بنزین را اقدامی غیر معقول و کاسبکارانه توصیف کرد.

برترین‌ها: یک رسانه فارسی زبان در خبری نوشت که میرحسین موسوی، در پیامی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های کشته‌شدگان وقایع روزهای اخیر، افزایش قیمت بنزین را اقدامی غیر معقول و کاسبکارانه توصیف کرد.

موسوی از نحوه برخورد با مردمی که در اعتراض به یک تصمیم غیر معقول کاسبکارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف به خیابان‌ها آمده بودند انتقاد کرده است.