کاریکاتور: آخرین وضعیت استقلال و منصوریان!

دفاع تمام قد منصوریان و افتخاری از عملکرد رحمتی و وارد ندانستن اعتراض حسینی! سوژه کارتون خبر ورزشی شد.

«دفاع تمام قد منصوریان و افتخاری از عملکرد رحمتی و وارد ندانستن اعتراض حسینی!» سوژه کارتون خبر ورزشی شد.

خبرآنلاین: «دفاع تمام قد منصوریان و افتخاری از عملکرد رحمتی و وارد ندانستن اعتراض حسینی!» سوژه کارتون خبر ورزشی شد.

کاریکاتور: آخرین وضعیت استقلال و منصوریان!
کاریکاتور: آخرین وضعیت استقلال و منصوریان!