غزه همراه بخشی از یک دولت مستقل فلسطینی خواهد بود

نیویورک-ایرنا-نماینده ویژه گوترش دبیرکل سازمان ملل در گفتگوهای صلح فلسطین با ابراز خرسندی از آمادگی رهبران فلسطینی برای رسیدن به یک آشتی ملی این قدم را زمینه ای برای رسیدگی به سرنوشت مردم غزه که به گفته او در آینده بخش جدایی ناپذیردولت مستقل فلسطینی محسوب خواهد شد فراهم خواهد کرد.

'اسماعیل هنیه' رهبر حماس روز سه شنبه در دنباله نشست های آشتی ملی فلسطینیان در قاهره آمادگی بلاشرط خود را برای امضا توافق نامه آشتی با رهبران دولت خودگردان فلسطینی اعلام کرد.

'نیکولای ملادنف' روز چهارشنه با صدور بیانیه ای ضمن ابراز خرسندی از آمادگی رهبران فلسطینی برای رسیدن به یک آشتی ملی ، این تحول را قدم مثبت و موثری در برخورد با بحران های انسانی در سرزمین غزه توصیف کرد.

'ملادنف' اضافه کرده است که آشتی و اتحاد میان رهبران فلسطینی عاملی در جلوگیری مناقشات میان این گروه ها و تمرکز بیشتر بر سرنوشت مردم فلسطین و بازگردان امید به فردا برای فلسطینیان خواهد بود و درعین حال این فرصت را برای دولت خودگردان فلسطینی فراهم خواهد کرد تا به مسئولیت هایی که درقبال مردم غزه دارد عمل کند.

نماینده گوترش تاکید کرده است که سرزمین غزه همواره بخشی جدایی ناپذیر از دولت مستقل فلسطینی محسوب می شده و خواهد شد و اضافه کرده است که اتحاد میان رهبران فلسطینی قدمی اساسی در جهت تحقق صلح آمیز آرمان های فلسطینی بحساب می آید.