صدور دستور بازداشت نمایندگان و استانداران عراق

سخنگوی دولت عراق امروز از صدور دستور توقیف و بازداشت علیه شماری از وزیران، نمایندگان و استانداران این کشور به اتهام فساد خبر داد.

خبرگزاری مهر به نقل از المیادین: «سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق امروز از صدور دستورات جدید علیه مسئولان بلندپایه به اتهام فساد خبر داد.

وی با بیان این مطلب افزود: این دستورات شامل توقیف و بازداشت و حتی صدور احکام زندان برای مسئولانی در سطح وزیران، استانداران و نمایندگان است.

الحدیثی خاطرنشان کرد: دادگاه مرکزی ویژه ای در خصوص بررسی فساد شکل گرفته است که با هماهنگی دستگاههای قضایی و اجرایی تشکیل شده است.

سعد الحدیثی همچنین گفت که طی روزهای آتی در راستای مبارزه با فساد تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.