«اللهیار ترکمن» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش علی اللهیار ترکمن جایگزین حسین فرزانه در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شد.

خبرگزاری فارس: «اللهیار ترکمن» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شد
خبرگزاری فارس: «اللهیار ترکمن» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش علی اللهیار ترکمن جایگزین حسین فرزانه در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ، علی اللهیار ترکمن جایگزین حسین فرزانه در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شد.

اللهیار ترکمن پیش از این رئیس اداره آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه بود.